Raport mbi inspektimin e kryer nga Sektori për Inspektim në mbrojtje për periudhën janar – mars, 2019

Në periudhën janar – mars 2019 u realizuan mbikëqyrjet e mëposhtme inspektuese:

А) Mbikëqyrje Inspektuese – Njësia për Inspektim të ARM-së:
1. Inspektim i jashtëzakonshëm në SSHTPVeM- Njësia për Hotelieri dhe Turizëm – 03/01/2019 – 11/01/2019
2. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – J4 / SHP i ARM – 05.02.2019
3. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – MM – Sektori për Logjistikë – 06.02.2019
4. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – Qendra për Trajnim të Qenve /KTD – 07.02.2019
5. Mbikëqyrje inspektuese e rregullt – Qendra për Simulime / KTD – 19.02.2019 – 21.02.2019
6. Mbikëqyrje inspektuese e kontrollit – Batalioni i Renxherëve- 04.03.2019
7. Mbikëqyrje inspektuese e rregullt – Batalioni për Nderime/ SHP I ARM-së – 25.03.2019 – 28.03.2019

Б) Mbikëqyrje Inspektuese – Njësia për Inspektim të Mbrojtjes Civile:
1. Mbikëqyrje inspektuese e rregullt – N.P. Radio Televizioni Maqedonas – 26.02.2019
2. Mbikëqyrje inspektuese e rregullt – Njësia për Vetëadministrim Vendor– Radovish– 26.03.2019
3. Mbikëqyrje inspektuese e rregullt – Njësia për Vetëadministrim Vendor – Konçe– 27.03.2019

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail