zdruzhen-otpor

Приказ на интероперабилност и координираност: ден на високи гости на вежбата „Здружен отпор 13“Demonstrim i ndërveprimit dhe koordinimit: Dita për Vizitorë të Shquar  në stërvitjen „Rezistencë e Përbashkët 13"

Demonstrim i ndërveprimit dhe koordinimit: Dita për Vizitorë të Shquar në stërvitjen „Rezistencë e Përbashkët 13″

Nëpërmjet një simulimi të zjarrit, shpëtimit të të lënduarëve nga godina e djegur, shuarja e zjarrit dhe ofrimi i ndihmës së parë, u shënua sot Dita e Vizitorëve të Shquar në Qendrën Trajnuese „Pepelishtë“, me çka u realizua edhe dita finale e stërvitjes ndërkombëtare „Rezistencë e Përbashkët 13″ Në kuadër të vizitës në stërvitje, ministri […]

Демонстрирање на терен на интероперабилноста помеѓу АРМ и цивилните структури, САД и земјите од регионот во процесот за справување со природни катастрофи Demonstrim në terren i ndërveprueshmërisë midis ARM dhe strukturave civile, SHBA dhe vendeve nga rajoni në procesin e ballafaqimit me fatkeqësitë natyrore

Demonstrim në terren i ndërveprueshmërisë midis ARM dhe strukturave civile, SHBA dhe vendeve nga rajoni në procesin e ballafaqimit me fatkeqësitë natyrore

Sot, 4 qershor, filloi realizimi i pjesës praktike nga stërvitja ndërkombëtare „Rezistencë e Përbashkët 13“. Sipas skenarit të stërvitjes është simuluar tërmet ku pritet të demonstrohet ndërveprueshmëria midis Armatës dhe institucioneve civile nga Republika e Maqedonisë si dhe armatave të SHBA-ve dhe vendeve nga rajoni në ballafaqimin me pasojat të cilat rezultojnë si zjarret, vërshimat […]

Лесната маневарска болница ќе започне со процесот на самооценување НИВО 1Spitali për Manovrime të Lehta do të fillojë me procesin e vetëvlerësimit nga NIVELI 1

Spitali për Manovrime të Lehta do të fillojë me procesin e vetëvlerësimit nga NIVELI 1

Sot, 3 qershor, në Qendrën Trajnuese „Pepelishte“, në kuadër të stërvitjes ndërkombëtare „Rezistencë e Përbashkët 13“ do të fillojë procesi i vetëvlerësimit nga niveli 1 i Spitalit për Manovrime të Lehta. Sipas konceptit për aftësi kooperative do të vlerësohet ndërveprimi i spitalit që është parakushti kryesor për zbatimin e niveleve tjera të vlerësimit, sipas këtij […]

Заврши теоретскиот дел од меѓународната вежба „Здружен отпор 13“Mbaron pjesa teorike nga stërvitja ndërkombëtare ,,Rezistencë e Përbashkët 13”,

Mbaron pjesa teorike nga stërvitja ndërkombëtare ,,Rezistencë e Përbashkët 13”,

Sot, 1 qershor në QT “Pepelishte” ndjekësit e kursit morrën certifikata me çka rrumbullakohet pjesa teorike e trajnimit në stërvitjen ndërkombëtare në terren “Rezistencë e Përbashkët 13″. Gjatë pesë ditëve të kaluara Institutit i Mbrojtjes për operacione mjekësore nga SHBA mbajti ligjerime në temë ,,Ndihma Mjekësore për Qëllime Humanitare dhe Reagimi ndaj Fatkeqësive, dhe u […]

СООПШТЕНИEN J O F T I M

N J O F T I M

Në kuadër të stërvitjes ndërkombëtare në terren „Rezistencë e Përbashkët 13“ filloi pjesa teorike nga trajnimi që do të zgjasë deri më 1 qershor dhe përbëhet nga dy kurse të ndara, Ndihma Mjekësore për qëllime humanitare dhe reagim ndaj fatkeqësive dhe Sistemi për Menaxhim me Fatkeqësi. Kursi i parë përfshin një spektër të gjerë të […]

Свечено отворена меѓународната вежба ,,Здружен отпор 13”Hapje solemne e stërvitjes ndërkombëtare ,,Rezistencë e Përbashkët 13”

Hapje solemne e stërvitjes ndërkombëtare ,,Rezistencë e Përbashkët 13”

Sot, 28 maj , në Qendrën për Trajnime (QT) „Pepelishtë“ u mbajt një ceremoni me rastin e hapjes solemne të stërvitjes ndërkombëtare në terren ,,Rezistencë e Përbashkët 13”, e cila do të realizohet në Poligonin Ushtarak (PU) ,,Krivolak“ dhe QT ,,Pepelishtë“ nga 28 maj deri 7 qershor. Përveç Armatës së Republikës së Maqedonisë si nikoqire, […]