Stërvitjet

Summer Campus 2017 Closing CeremonyNë një ceremoni solemne shënohet përfundimi i "Kampit Veror 2017"Со свеченост одбележано завршувањето на „Летниот кампус 2017“

Në një ceremoni solemne shënohet përfundimi i “Kampit Veror 2017″

Në një ceremoni solemne në Qendrën Trajnuese “Pepelishtë” sot u përmbyll projekti i tetë ndërkombëtar i arsimit të lartë për siguri dhe mbrojtje “Kampit Veror 2017“. Pas mbylljes, zëvendës ministri i Mbrojtjes Bekim Maksuti theksoi se Kampi i Verës paraqet një shembull të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe partneritetit në rajon dhe më gjerë në fushën e […]

Shekerinska: The Summer Campus is an example of the cooperation and partnership in dealing with the modern security challengesShekerinska: Kampusi Veror është një shembull i bashkëpunimit dhe partneritetit në ballafaqimin me sfidat bashkëkohore të sigurisëШекеринска: Летниот кампус е пример за соработката и партнерствата во справувањето со современите безбедносни предизвици

Shekerinska: Kampusi Veror është një shembull i bashkëpunimit dhe partneritetit në ballafaqimin me sfidat bashkëkohore të sigurisë

„Kampusi Veror 2017” është një shembull i bashkëpunimit të përbashkët rajonal dhe multilateral dhe i partneriteteve që përcaktojnë sigurinë dhe të ardhmen tonë të përbashkët. Vlerat e përbashkëta mes vendeve tona duhet vazhdimisht t’i promovojë dhe ruajmë si një mënyrë për të arritur qëllimet tona të përbashkëta dhe me sukses të merremi me sfidat bashkëkohore […]

Summer Campus 2016Kampusit Veror 2016ЛЕТЕН КАМПУС 2016

Kampusit Veror 2016

Complex exercise for the future officers of Macedonia and partner countries: DV Day for Summer Campus 2015Stërvitje komplekse për oficerët e ardhshëm në Maqedoni dhe vendet partnere: Dita për Mysafirë të Shquar „Kampusi Veror 2015“Комплексна вежба за идните офицери во Македонија и земјите-партнери: Ден за високи гости на „Летниот кампус 2015“

Stërvitje komplekse për oficerët e ardhshëm në Maqedoni dhe vendet partnere: Dita për Mysafirë të Shquar „Kampusi Veror 2015“

Në ditën e mbylljes së Kampusit Veror të këtij viti, 9 korrik, në poligonin ushtarak „Krivollak“ kulminoi interoperabiliteti midis kadetëve të Republikës së Bullgarisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Republikës së Kroacise, Republikës së Kosovës, Malit të Zi, Republikës së Polonisë, Republikës së Turqisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe studentëve nga […]

Veprim humanitar i kadetëve – pjesëmarrës të „Kampusit Veror 2014“

Kadetët e „Kampusit Veror 2014“ në koordinim me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë dhe Vetqeverisjes Lokale të komunës së Negotinës, sot, në Qendrën për Persona me Aftësi të Kufizuara ,,Mesazhi” – Negotinë dhuruan ushqim një ditorë dhe dhurata tjera nga të gjithë pjesëmarrësit e këtij projekti. Ky aktivitet i cili është pjesë e […]

Vazhdojnë aktivitetet në Kampusin Veror 2014

Njohje me pasurinë kulturoro-historike – pjesë e ,,Kampusit Veror 2014”

Në kuadër të fazës së katërt, pjesëmarrësit e ,,Kampusit Veror 2014” të këtij viti, patën mundësi të njihen me pasurin kulturore dhe historike të Republikës së Maqedonisë, dhe njëkohësisht të njihen edhe më mirë mes veti dhe të krijojnë miqësi të reja. Gjegjësisht, si pjesë e një ekskurzioni të organizuar, pjesëmarrësit e vizituan Manastirin, ku […]

Ориентационо - кондиционен марш на непознато земјиште

(Untitled)

Summer Campus 2014 - day 2„ЛЕТЕН КАМПУС 2014“ - Втор ден

(Untitled)

Hapja e Kampusit Veror 2014Отварање на летниот кампус 2014

Hapja e Kampusit Veror 2014

“Sot zyrtarisht filloi njëra nga periudhat më emocionuese në vitin akademik. Në një kohë relativisht të shkurtër, secili pjesëmarrës në projektin arsimor të lartë ndërkombëtar për mbrojtje dhe siguri do të ketë mundësinë të zhvillojë dituritë e veta dhe të lidh miqësi të reja, të cilat do të ndihmojnë në ndërtimin e karierës së tyre […]