AU Lajme

Ориентационо - кондиционен марш на непознато земјиште

(Untitled)

Summer Campus 2014 - day 2„ЛЕТЕН КАМПУС 2014“ - Втор ден

(Untitled)

Hapja e Kampusit Veror 2014Отварање на летниот кампус 2014

Hapja e Kampusit Veror 2014

“Sot zyrtarisht filloi njëra nga periudhat më emocionuese në vitin akademik. Në një kohë relativisht të shkurtër, secili pjesëmarrës në projektin arsimor të lartë ndërkombëtar për mbrojtje dhe siguri do të ketë mundësinë të zhvillojë dituritë e veta dhe të lidh miqësi të reja, të cilat do të ndihmojnë në ndërtimin e karierës së tyre […]

PROFESORI NGA AKADEMIA USHTARAKE MBAJTI LIGJERATË EKSPERTE PËR OFICERË TË NATO-S DHE TË VENDEVE TË PpP, SI DHE PËR NËPUNËS  NGA INSTITUCIONET E RMПРОФЕСОР ОД ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА ОДРЖА ЕКСПЕРТСКО ПРЕДАВАЊЕ НА ОФИЦЕРИ ОД НАТО И ПЗМ ЗЕМЈИ И ВРАБОТЕНИ ВО ИНСТИТУЦИИ ОД РМ

PROFESORI NGA AKADEMIA USHTARAKE MBAJTI LIGJERATË EKSPERTE PËR OFICERË TË NATO-S DHE TË VENDEVE TË PpP, SI DHE PËR NËPUNËS NGA INSTITUCIONET E RM

Më datë 12.05.2014, në kuadër të punëtorisë ndërkombëtare të NATO-s „Kurs për marrëdhënie me publikun – niveli I“, mbajti ligjeratë profesor Dr. Llazar Gjurov,  docent, major nga Akademia Ushtarake (mësimdhënës i lëndës Komunikimi dhe shkathtësitë komunikuese). Ai ju përcolli të pranishmive, në një ambient jashtëzakonisht interaktiv dhe përmes një ligjerimi interaktiv, dituritë e tij në […]

Participation of representatives from the Military Academy on a round table in the field of fire safety, held in Sveti NikolePjesëmarrje e përfaqësuesëve nga Akademia Ushtarake në tryezën e rrumbullakët në fushëm e sigurisë nga zjarret e mbajtur në Shën NikollëУчество на претставници од  Воената академија на тркалезна маса од областа на безбедност од пожари одржана во Свети Николе

Pjesëmarrje e përfaqësuesëve nga Akademia Ushtarake në tryezën e rrumbullakët në fushëm e sigurisë nga zjarret e mbajtur në Shën Nikollë

Falënderuar marrëveshjes së nënshkruar për bashkëpunim të përbashkët mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe Univerzitetit Ndërkombëtar Sllav „G.R Derzhavin“ – Shën Nikollë, më 10.05.2014 studentët e Akademisë Ushtarake të vitit të katërt në drejtimin Menaxhim me kriza mbrojtje dhe shpëtim morrën pjesë në ligjeratë ditore përmes organizimit të tryezës së rrumbullakët në temë: „Organizim, taktikë e […]

Professors from the Military Academy as lecturers and participants in the NATO course on the terrorist use of cyberspace Profesorët nga Akademia Ushtarake ligjerues dhe pjesëmarrës të NATO Kursit dedikuar shfrytëzimit të hapësirës kibernetike nga ana e terroristëveПрофесорите од Воената академија предавачи и учесници на НАТО Курс посветен на користењето на сајбер просторот од страна на терористите

Profesorët nga Akademia Ushtarake ligjerues dhe pjesëmarrës të NATO Kursit dedikuar shfrytëzimit të hapësirës kibernetike nga ana e terroristëve

Në organizim të NATO Qendrës për përkryeshmëri – „NATO Centre of Excellence-Defense Against Terrorism (COE-DAT)“ nga Ankara, Republika e Turqisë, në periudhën prej 05-09 Maj të këtij viti, u mbajt kursi „Shfrytëzimi i hapësirës kibernetike nga ana e terroristëve“. Bazuar në ftesën e kaluar nga ana e udhëheqësisë së NATO-s, pjesëmarrës në rolin e lektorëve […]

Akademia ushtarake udhëheqës në organizimin dhe realizimin e edhe një nismeje në fushën e sigurisë kibernetikeВоената академија предводник во организацијата и реализацијата на уште една регионална иницијатива во доменот на сајбер безбедност

Akademia ushtarake udhëheqës në organizimin dhe realizimin e edhe një nismeje në fushën e sigurisë kibernetike

Në periudhën prej 05-07 Maj të këtij viti në bashkëpunim me Qendrën RACIVAC për bashkëpunim të sigurisë në Zagreb, Kroaci, profesorët nga Akademia Ushtarake morrën pjesë në organizimin dhe realizimin e konferencës rajonale të ekipeve kombëtare për përgjigje në raste të incidenteve kompjuterike Computer Emergency Response Team (CERT – CIRT – CSIRT), e titulluar si  […]

The professors from the Military Academy confirm that they belong to the elite in the area of state cyber security Profesorët nga Akademia Ushtarake konfirmojnë se janë mes elitës në fushën e sigurisë kibernetike në vendПрофесорите од Воената академија потврдуваат дека се помеѓу елитата во доменот на сајбер безбедноста во државата

Profesorët nga Akademia Ushtarake konfirmojnë se janë mes elitës në fushën e sigurisë kibernetike në vend

Në periudhën prej 24-25 prill të vitit 2014 në Hotel ,,Bistra” në Mavrovë në organizim të Odës Ekonomike së Republikës së Maqedonisë u mbajt një trajnim dy ditësh për sektorin bankar dhe financiar në temë: Siguria dhe Mbrojtja Korporative nga krmineli kibernetik në sektorin bankar”. Ky trajnim është rezultat i bashkëpunimit tani më të vendosur […]

Master thesis that offers an effective and rational way for destruction of UXO defended at the Military Academy Në Akademinë Ushtarake mbrohet teza e magjistraturës e cila ofron një mënyrë dhe kosto  efektive për shkatërrimin e mjeteve vdekjeprurëse joshpërthyeseНа Воената академија одбранета магистерска  тема која нуди ефективен и рентабилен начин за уништување на неексплодирани убојни средства

Në Akademinë Ushtarake mbrohet teza e magjistraturës e cila ofron një mënyrë dhe kosto efektive për shkatërrimin e mjeteve vdekjeprurëse joshpërthyese

Më datë 11.04 2014 në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihaillo Apostollski“ – Shkup, anëtare e asocuar në Univerzitetin „Goce Dellçev“ – Shtip u mbajt mbrojtje publike e tezës së titulluar „Prerësi kumulativ si mjet për shkatërrim të mjetevejoshpërthyese vdekjeprurëse dhe zbatimi praktik i saj për shkatërrim të raketës 76 mm“ kandidatë i së cilës ishte Ljupço […]

Presentation by the US Ambassador, Wohlers, in the Military AcademyLigjeratë e Ambasadorit të SHBA-ve, Uloers ne Akademinë Ushtarake Предавање на амбасадорот на САД, Волерс на Воената академија

Ligjeratë e Ambasadorit të SHBA-ve, Uloers ne Akademinë Ushtarake

„Akademia Ushtarake me punën e saj në vitet e kaluara sa më shumë tërheq vëmendjen e publikut dhe nga ky aspekt sa më të shpeshta janë autoritetet dhe mysafirët të cilët janë të gatshëm të ligjerojnë në Akademinë Ushtarake dhe të përcjellin përvojat nga puna e tyre“, theksoi zëvendës ministri i mbrojtjes së Republikës së […]