AU Lajme

Complex exercise for the future officers of Macedonia and partner countries: DV Day for Summer Campus 2015Stërvitje komplekse për oficerët e ardhshëm në Maqedoni dhe vendet partnere: Dita për Mysafirë të Shquar „Kampusi Veror 2015“Комплексна вежба за идните офицери во Македонија и земјите-партнери: Ден за високи гости на „Летниот кампус 2015“

Stërvitje komplekse për oficerët e ardhshëm në Maqedoni dhe vendet partnere: Dita për Mysafirë të Shquar „Kampusi Veror 2015“

Në ditën e mbylljes së Kampusit Veror të këtij viti, 9 korrik, në poligonin ushtarak „Krivollak“ kulminoi interoperabiliteti midis kadetëve të Republikës së Bullgarisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Republikës së Kroacise, Republikës së Kosovës, Malit të Zi, Republikës së Polonisë, Republikës së Turqisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe studentëve nga […]

Minister Jolevski is visiting the Military Academy and the Public Affairs Regional CentreMinistri Jolevski vizitoi Akademinë Ushtarake dhe Qendrën Rajonale për Marrëdhënie me PublikunМинистерот Јолевски во посета на Воената академија и Регионалниот центар за односи со јавноста

Ministri Jolevski vizitoi Akademinë Ushtarake dhe Qendrën Rajonale për Marrëdhënie me Publikun

Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihajlo Apostollski“ – Shkup dhe Qendra Rajonale për Marrëdhënie me Publikun ishin dy institucionet arsimore të cilat sot i vizitoi ministri i mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, Zoran Jolevski. Ministri Jolevski në Akademinë Ushtarake u informua për përgaditjet e vitit akademik 2014-2015, si dhe për planet për zhvillimin e këtij instuticioni të […]

New officers ready to serve for their own Army – promotion of the 14th class cadets of the Military AcademyOficerët e rinj të gatshëm të shërbejnë në Armatën e tyre – promovohet brezi i 14 i kadetëve të Akademisë ushtarakeНовите офицери подготвени да служат на својата Армија – промоција на 14. класа питомци на Воената академија

Oficerët e rinj të gatshëm të shërbejnë në Armatën e tyre – promovohet brezi i 14 i kadetëve të Akademisë ushtarake

Tridhjetë e katër kadetë të brezit të 14 të Akademisë Ushtarake, si dhe dy auditorë të gjinisë së aviacionit, sot në solemnitetin në kazermën „Goce Dellçev“ u promovuan në gradën e oficerit. Me këtë rast, ministri i Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, Zoran Jolevski, kolonelët dhe nënkolonelët e pronmovuar i porositi se pikërisht përkushtimi dhe […]

Gender aspects in defence for the first time elaborated in the graduation thesis of a cadet of the Military Academy “General Mihaljo Apostolski” – Skopje Aspektet gjinore në Mbrojtje të përfshira për herë të parë në punim diplome nga kadete e Akademisë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“-ShkupРодовите аспекти во одбраната за првпат содржани во дипломска работа од питомец на  на Воената Академија„Генерал Михаило Апостолски“-Скопје

Aspektet gjinore në Mbrojtje të përfshira për herë të parë në punim diplome nga kadete e Akademisë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“-Shkup

Në Akademinë Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostollski“-Shkup, gjatë ditës së sotme, u mbrojt punimi i diplomës në temë „Aspekti gjinor, karakteristikat e personalitetit dhe mekanizmat për adaptim të kadetëve në Akademinë Ushtarake“, ku për herë herë të parë u përfshinë aspektet gjinore në mbrojtje dhe siguri,  përmes një qasjeje të integruar të përpunimit teorik të hollësishëm […]

Academic ball for the cadets from the 14th class of the Military AcademyBalli akademik për kadetët e brezit të 14 të Akademisë UshtarakeАкадемски бал за питомците од 14. класа на Воената академија

Balli akademik për kadetët e brezit të 14 të Akademisë Ushtarake

Me rastin e mbarimit të studimeve deridiplomike të brezit të 14 të kadetëve nga Akademia Ushtarake „Gjeneral Mihailo Apostolski“ – Shkup, sot në Shjtëpinë e ARM-së u mbajt Ball Akademik. Me këtë rast ministri i Mbrojtjes, Zoran Jolevski, në fjalën e tij para të kadetëve të pranishëm, oficerë të Armatës së Republikës së Maqedonisë së […]

Macedonia deserves to be part of the NATO-Alliance: lecture by Sally Painter at  the Military AcademyMaqedonia meriton të jetë pjesë e Aleancës së NATO-a: ligjeratë nga Seli Peinter në Akademinë UShtarakeМакедонија заслужува да биде дел од НАТО-Алијансата: предавање на Сели Пеинтер на Воената академија

Maqedonia meriton të jetë pjesë e Aleancës së NATO-a: ligjeratë nga Seli Peinter në Akademinë UShtarake

„Besueshmëria dhe guximi janë thelbësore për zgjerimin e Aleancës. Republika e Maqedonisë meriton të jetë pjesë e NATO-s dhe udhëheqësia e shtetit duhet të vazhdojë me aktivitetet për të arritur këtë qëllim“, tha Seli Peinter në ligjeratën e saj në Akademinë Ushtarake, në temë „Samiti i NATO-s në Kardif: Strategjia për zgjerim dhe përvojat nga […]

Veprim humanitar i kadetëve – pjesëmarrës të „Kampusit Veror 2014“

Kadetët e „Kampusit Veror 2014“ në koordinim me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë dhe Vetqeverisjes Lokale të komunës së Negotinës, sot, në Qendrën për Persona me Aftësi të Kufizuara ,,Mesazhi” – Negotinë dhuruan ushqim një ditorë dhe dhurata tjera nga të gjithë pjesëmarrësit e këtij projekti. Ky aktivitet i cili është pjesë e […]

Vazhdojnë aktivitetet në Kampusin Veror 2014

Visit of a group of students and professors to NATO HQ in Brussels Një grup me studentë dhe profesorë vizitojnë selinë e NATO-së në BrukselПосета на група студенти и професори на седиштето на НАТО во Брисел

Një grup me studentë dhe profesorë vizitojnë selinë e NATO-së në Bruksel

Për vitin e tretë me radhë duke iu falënderuar nismës së Misionit të Republikës së Maqedonisë pranë NATO-së dhe me mbështetje të Divizionit të NATO-s për Diplomaci Publike, një grup me studentë dhe profesorë nga pesë Univerzitetet Shtetërore nga Republika e Maqedonisë janë për vizitë në selinë e NATO-s në Bruksel. Studentët gjatë vizitës u […]

Njohje me pasurinë kulturoro-historike – pjesë e ,,Kampusit Veror 2014”

Në kuadër të fazës së katërt, pjesëmarrësit e ,,Kampusit Veror 2014” të këtij viti, patën mundësi të njihen me pasurin kulturore dhe historike të Republikës së Maqedonisë, dhe njëkohësisht të njihen edhe më mirë mes veti dhe të krijojnë miqësi të reja. Gjegjësisht, si pjesë e një ekskurzioni të organizuar, pjesëmarrësit e vizituan Manastirin, ku […]