Ministria e Mbrojtjes u bën thirrje pjesëtarëve të Armatës të pensionuar nga viti 2005 deri në 2010 që t’i dorëzozjnë kërkesat individuale për korrigjimin e pensioneve në SPIM

Me ndryshimet në Ligjin për Shërbim në Armatë, të propozuara nga deputetët Ilija Nikolovski dhe Sonja Mirakovska u korrigjua edhe një padrejtësi tjetër që prek pjesëtarët e pensionuar të Armatës. Përqindja e zbritur nga baza e pensionit për çdo vit stash më të shkurtër pensioni për 1% siç përcaktohet në Ligjin e Shërbimeve nga 2005 në 2010, me legjislacionin e ri ndryshohet me rezolutën ligjore nga viti 2011 deri më sot dhe zvogëlohet në 0, 5 përqind. Kjo do të thotë që të gjithë pjesëtarët e pensionuar të Armatës nga viti 2005 dhe 2010 do të marrin pensione më të larta.

Ju bëjmë thirrje të gjithë pjesëtarëve që kanë dalë në pension në atë periudhë që të paraqesin individualisht Kërkesë për Ripërtëritjen e Procedurës Administrative për Përcaktimin e Pensionit.

Procedura në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor, për shkak të ngarkesës së punës, do të zgjasë disa muaj, pas së cilës do të fillojë pagesa e pensioneve më të larta. Ministria e Mbrojtjes përmes grupit të pensionistëve – iniciatorë informoi të gjithë pensionistët në fjalë – ish-pjesëtarë të Armatës, dhe detyroi një person që do të ndiqte procesin për të gjithë ata që janë të përfshirë në ndryshimet në ligj për të paraqitur kërkesat e tyre në kohën e duhur.

Për të gjitha pyetjet, kontaktoni Slobodan Toshevskin, 070 / 534-128.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail