„ЛЕТЕН КАМПУС 2014“ – Втор ден

Академски дел на летниот кампус

Успешно беше реализирана првата фаза од четирите фази од планот на Летниот кампус 2014, која го претставува академскиот дел на кампусот. Оваа фаза траеше два дена, а започна веднаш по отварањто.

Академскиот дел од кампусот се состоеше од низа предавања реализирани од страна на еминентни професори од земјата и странство.

Во првиот ден од оваа фаза предавање одржа претставникот од Црвениот крст на Република Македонија, г-дин Стојан Мишев кој зборуваше за “Улогата на Црвениот крст во пост-конфликтните ситуации”. Следното предавање беше од страна на д-р John (Jack) Teddenick, од Центарот за студии од областa на безбедноста Џорџ Маршал, Германија, на тема “Местото и улогата на меѓународните и невладините организации и воведување на принципи од меѓународното хуманитарно право за постигнување на мир и безбедност”. Исто така во првиот ден беше одржано предавање од страна на д-р Итамара Лочард, од Институт за меѓународни студии од Монтереј (САД), која зборуваше за “Сајбер одбрана и мерки и активности за ефективно соочување со сајбер заканите”.

Вториот ден од првата фаза беше проследен со предавањето за “Искуствата во имплементацијата на новиот NATO стратегиски концепт и новите предизвици на Алијансата ”, од страна на претставникот од Европскиот универзтет, д-р Стојан Славевски. Низата од предвања ја затвори д-р Ферет Мајкл, од државниот универзитет (Columbus САД)  со предавањето за “Важноста од имплементацијата на цивилно-воените активности во пост-конфликтните општества”.

Во рамките на оваа фаза беа организирани и методско-показни вежби за правилна употреба на личното вооружување и орентација во просторот.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail