Воена Академија галерии

ARM complemented with 34 new officers: official promotion of the 13th class of the Military AcademyARM më e pasur për 34 oficerë të rinj: promovimi solemn i klasës së 13 të Akademisë UshtarakeАРМ побогата за 34 нови офицери: свечено промовирана 13. класа на Воената академија

АРМ побогата за 34 нови офицери: свечено промовирана 13. класа на Воената академија

Military Academy Graduation Ball of the 13th class of cadetsBall Akademik me rastin e mbarimit të studimeve deridiplomike të kasës së 13-të të kadetëve nga Akademia Ushtarake Академски бал по повод завршување на студиите на 13.класа питомци на Воената академија

Академски бал по повод завршување на студиите на 13.класа питомци на Воената академија

A cadet from the first class graduated after the restart of the Military Academy in 2009Diplomoi kadeti i klasës së parë pas rifillimit me punë të Akademisë Ushtarake në vitin 2009 Дипломираше питомец од првата класа по рестартирањето на Воената академија во 2009 година

Дипломираше питомец од првата класа по рестартирањето на Воената академија во 2009 година

THE MILITARY ACADEMY PARTICIPATED ON THE 6-TH INTERNATIONAL CADET WEEK IN THE REPUBLIC OF TURKEYAKADEMIA USHTARAKE MORRI PJESË NE JAVËN E 6-TË NDËRKOMBËTARE PËR KADETË NË REPUBLIKËN E TURQISËВоената академија учествуваше на 6-тата  меѓународната кадетска  недела во Република Турција

Воената академија учествуваше на 6-тата меѓународната кадетска недела во Република Турција

Një grup nga Akademia Ushtarake për vizitë në NATO, Bruksel Група од воената академија го посети НАТО во Брисел

Група од воената академија го посети НАТО во Брисел

NASA SPACEAPPS CHALLENGENASA SPACEAPPS CHALLENGEВОЕНАТА АКАДЕМИЈА УЧЕСТВУВАШЕ НА NASA SPACEAPPS CHALLENGE

ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА УЧЕСТВУВАШЕ НА NASA SPACEAPPS CHALLENGE

The Military Academy participated in the realization of an international regional seminar in OhridВоената академија учествуваше во реализација на меѓународен регионален семинар во Охрид

Воената академија учествуваше во реализација на меѓународен регионален семинар во Охрид

Започна Курсот за штабни должности во баталјонЗапочна Курсот за штабни должности во баталјонЗапочна Курсот за штабни должности во баталјон

Започна Курсот за штабни должности во баталјон

Учество на питомците од Воената академија во хуманирана акцијаУчество на питомците од Воената академија во хуманирана акцијаУчество на питомците од Воената академија во хуманирана акција

Учество на питомците од Воената академија во хуманирана акција

A group of students and professors from the state universities visiting NATO in Brussels Një grup studentësh dhe profesorë nga universitet shtetërore për vizitë në NATO, BrukselГрупа студенти и професори од државните универзитети во посета на НАТО во Брисел

Група студенти и професори од државните универзитети во посета на НАТО во Брисел